A a a+
Rundskriv:

Forbud mot import av human sæd

Publisert: 08.03.2006
Saksnummer: 2005/00944-1

Toll- og avgiftsdirektoratet har fra Sosial- og helsedirektoratet mottatt informasjon om at det foregår ulovlig import av human sæd fra utenlandske givere til privatpersoner i Norge. Dette er i strid med bioteknologilovens bestemmelser, der det ikke gis åpning for for at privatpersoner kan foreta slik import.


 
I henhold til bioteknologiloven (jf § 2-19) er det kun spesielt godkjente virksomheter som har lov til å foreta import av human sæd. Det er Sosial- og helsedirektoratet som er delegert myndighet til å gi slik godkjenning.
 
Det finnes flere aktører på internett som formidler human sæd til kvinner som ønsker å bli gravide. Sosial- og helsediretkoratet ber om at all import, både til privatpersoner og aktører uten ovenfornevnte særskilte godkjenning, blir stoppet. Aktører med godkjenning må kunne fremlegge denne ved fortolling.