A a a+
Rundskriv:

Forbud mot import av human sæd

Publisert: 08.03.2006
Saksnummer: 2006/00693-1

Det er kun godkjente virksomheter som har lov til å foreta import av human sæd. Sosial- og helsedirektoratet er delegert myndigheten til å gi slik godkjenning.


Det finnes flere aktører på internett som formidler human sæd til kvinner som ønsker å bli gravide. All import, både til privatpersoner og aktører uten særskilte godkjenning, blir stoppet. Aktører med godkjenning må kunne fremlegge denne ved fortolling.