Gå til innhold

Siste endringer

Når vi gjør vesentlige endringer på sider, listes sidene her.

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev. Du vil da motta alle endringer på e-post.

27.02.2017 WTO-avtale for enklere og mer rettferdig verdenshandel er trådt i kraft
27.02.2017 Opphavskonvensjonen - nye opphavsreglar i Europa og Middelhavslanda
24.02.2017 Import av næringsmidler
24.02.2017 Særavgifter og gebyr
23.02.2017 Ynskjer du å ringe Tolletaten?
23.02.2017 Norsk (Norwegian)
23.02.2017 Leiinga i Tolletaten
22.02.2017 Problemer med Transit MRN-follow up
17.02.2017 Privat import av alkohol
17.02.2017 AEO-autorisasjon
17.02.2017 NUF - norskregistrert utenlandsk foretak
15.02.2017 Form A og erstatningssertifikater
15.02.2017 De ulike opprinnelsesbevisene i GSP-ordningen
15.02.2017 REX-systemet
15.02.2017 Reise med våpen
14.02.2017 Import av våpen (ervervsmessig innførsel)
14.02.2017 Import av våpen (ikkje i næring)
14.02.2017 AEO-autorisasjon
14.02.2017 Problemene med NCTS er løst
13.02.2017 Problemene med NCTS er løst
1-20 av 536