Gå til innhold

Siste endringer

Når vi gjør vesentlige endringer på sider, listes sidene her.

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev. Du vil da motta alle endringer på e-post.

21.07.2017 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
19.07.2017 Refusjon av toll og merverdiavgift
18.07.2017 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
12.07.2017 Enhetsdokumentet
10.07.2017 Bodø tollsted
07.07.2017 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
07.07.2017 Oversikt over godkjende eksportørar
05.07.2017 Elektronisk omberegning i TVINN
04.07.2017 Oversikt over kjennelser for tilbakehold av piratkopier
30.06.2017 Kontakt oss
30.06.2017 Elektronisk omberegning i TVINN
30.06.2017 Import av bil og andre kjøretøy
28.06.2017 Høring - tolltariffen 2018
28.06.2017 Særavgifter og gebyr
28.06.2017 Særavgifter og gebyr
28.06.2017 Tolletatens virskomhetsstrategi
27.06.2017 Tollregion Oslo og Akershus
27.06.2017 § 12-1 Taushetsplikt
26.06.2017 Tollfritak for motorvogner til personlig bruk mv.
23.06.2017 Du kan be om en bindende forhåndsuttalelse (BKU)
1-20 av 464