Gå til innhold

Tollfritak ved flytting

Hvis du flytter til Norge fra utlandet, kan du tollfritt innføre innbo som du tar med deg i forbindelse med flyttingen. Fritaket er avhengig av at du har bodd i utlandet i minst ett år og at du har brukt varene der. Det er altså f.eks. ikke tollfritt å innføre en tv du kjøpte dagen før innreisen. 

Du kan også ta med deg fritidsbåt fra utlandet i forbindelse med flytting, men ikke bil. Skal du innføre båt tollfritt, må du ha bodd i utlandet minst fem år, og båten må ikke være over 15 meter lang. Det er i tillegg vilkår om at du har eiet og brukt båten i minst ett år i utlandet, og at du legger fram skriftlig søknad om fritak.

For å få tollfritak må du innføre flyttegodset innen rimelig tid etter flyttingen. For fritidsbåt er fristen ett år.

Flyttegodset skal være til personlig bruk. Yrkesutstyr kan derfor ikke innføres tollfritt etter denne bestemmelsen. En fritidsbåt som er innført tollfritt kan av samme grunn heller ikke selges i løpet av de to første årene etter innførselen uten at tollfritaket faller bort. For annet innbo er det ikke konkrete tidsfrister.

Verdien av flyttegodset har ikke betydning for tollfritaket.

Alkohol (f.eks. en vinkjeller) og tobakk kan ikke innføres tollfritt i forbindelse med flytting. Dersom du reiser sammen med flyttegodset, kan du imidlertid ta med samme tollfrie kvoter som andre reisende, se artikkelen om tollfrie kvoter. I alle andre tilfeller må alkohol og tobakk deklareres ved ankomst til Norge, og du må betale toll og avgifter.

Tollfritaket ved flytting gjelder også merverdiavgift.