Gå til innhold

Proviantering til marinefartøy på tokt

Det kan bare gis tillatelse til proviantering (levering/tildeling av ufortollet proviant) til marinefartøy dersom fartøyet skal til utlandet. Med "utlandet" menes imidlertid også utenlandsk territorialfarvann.

Marinefartøy kan få tillatelse til å proviantere

  • mat
  • drikke
  • tobakk
  • toalettartikler til bruk for besetningen

For alkohol og tobakk til mannskapet gjelder følgende begrensninger:

  • en halv liter alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol per uke per person unntatt personell inne til førstegangstjeneste
  • en kvart liter alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol per person som i følge program skal delta på evt. representasjon i utenlandsk havn
  • 25 gram tobakksvarer per person pr dag

Tillatelse til proviantering av andre typer varer til bruk av eller salg til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet.