Gå til innhold

Proviantering til andre fartøy

Denne artikkelen gjelder tillatelse til proviantering (tollfri utførsel) av varer til bruk og omsetning om bord på andre typer fartøy enn ferjer, marinefartøy og norske fiske- og fangstfartøy.

Tillatelsen til proviantering kan bare gis dersom fartøyet:

  • skal gå til utenlandsk havn, Svalbard eller Jan Mayen
  • skal være utenfor tollområdet på minst 14 dager (utenlandske fiskefartøy, flyttbare innretninger innenfor petroleumsvirksomheten, værskip mm.)
  • er en fast installasjon utenfor tollområdet tilknyttet petroleumsvirksomheten

Ved tillatelse til proviantering av alkohol og tobakk til bruk av eller salg til mannskapet gjelder følgende begrensninger per person:

  • 1 liter brennevin per uke
  • 2 liter alkoholholdig drikk mellom 4,7 og 22 volumprosent per uke
  • 25 gram tobakksvarer per dag

Tillatelse til proviantering av andre typer varer til bruk av eller salg til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet.