Gå til innhold

Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres på vei og skinner

Dersom man bringer varer til Norge via landeveien, må man i utgangspunktet henvende seg ved et grensetollsted for å oppfylle melde- og fremleggelsesplikten. Henvendelsen må skje i åpningstiden.

Etter avtale mellom Norge og EU (gjelder hhv. Sverige og Finland) samarbeides det om tolltjenester på grenseovergangene. Dette innebærer at man kan henvende seg både ved norske grensetollsteder eller svenske/finske grensetollsteder der disse utfører tolltjeneste for norsk regning.

Det er den som rent faktisk bringer varen med som omfattes av plikten, i de fleste tilfellene sjåføren av transportmiddelet. En bussjåfør vil imidlertid ikke ha melde- og fremleggelsesplikt for varer som passasjerene bringer med seg. I et slikt tilfelle er det passasjerene som har plikt til å melde fra om varer (som omfattes av melde- og fremleggelsesplikten).

På de grenseovergangene der det er innført en ordning med rødt og grønt felt innebærer melde- og fremleggelsesplikten at man må velge rødt felt dersom man har med varer som ikke er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt.

Kommer man til tollområdet med tog, må man henvende seg til tollmyndighetene ved første mulige anledning. I praksis vil det ofte være det nærmeste tollsted der man forlater toget. Det er ikke et krav at passasjerene forlater toget for å oppfylle melde- og fremleggelsesplikten før man har kommet fram dit man skal, f.eks. der toget fra Sverige stopper i Fredrikstad på vei til Oslo. Her er det tilstrekkelig å henvende seg til tollmyndighetene i Oslo. Dersom tolletaten har kontroll på toget eller på stasjonen, plikter man imidlertid å opplyse om eventuelle tollpliktige varer.