Gå til innhold

Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres med fly

Dersom man bringer varer til Norge med et fly eller et annet luftfartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet umiddelbart etter ankomst til lufthavnen. For varer som flyet bringer med seg vil føreren av flyet være ansvarlig for å melde og fremlegge varen. Der passasjerer og mannskap selv bringer med seg varer, er det disse personene som er ansvarlig for å melde fra til tollmyndighetene når man forlater flyet.

Passasjerer og mannskap med varer omfattet av melde- og fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Fortolling ved hjelp av en fortollingsautomat oppfyller melde- og fremleggelsesplikten.