Gå til innhold

Melde- og fremleggelsesplikt for varer som innføres med fartøy

Dersom man bringer varer til Norge med et fartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet når man passerer inn på sjøterritoriet. Oppfyllelsen av plikten utsettes imidlertid til man legger til kai. 

Dersom man bringer varer til Norge med et fartøy, inntrer melde- og fremleggelsesplikten i utgangspunktet når man passerer inn på sjøterritoriet. Oppfyllelsen av plikten utsettes imidlertid til man legger til kai.

Føreren av fartøyet er ansvarlig for å melde og fremlegge varer som skipet bringer med seg. Der de reisende (både passasjerer og besetningsmedlemmer) bringer med seg varer i land som ikke er omfattet av skipets lastemanifest, er det disse personene som skal melde fra til tollmyndighetene ved ilandstigning. Passasjerer med varer som omfattes av melde- og fremleggelsesplikt må bruke rødt felt der det er innført en ordning med rødt og grønt felt. Fortolling ved hjelp av en fortollingsautomat oppfyller melde- og fremleggelsesplikten.

Norske fiskefartøy og fartøy fra norsk kontinentalsokkel er på visse vilkår unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt, se egen artikkel om unntak.