Gå til innhold

[Utgått]Gebyr på røykvarslere - ny gebyrkode og - sats fra 1. april 2013

Fra 1. juli 1999 har tollvesenet, på vegne av Renas AS, oppkrevd gebyr på elektriske og elektroniske produkter og som innføres av virksomheter som er tilsluttet Renas AS.

Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av Renas AS.

Fra 1. april 2013 har Renas AS bestemt å endre gebyrsatser og -koder på en mengde varenummer samt å innføre gebyr på røykvarslere under følgende varenummer fra samme dato:

  • Varenummer 85.31.1001 Røykvarslere, unntatt de som hører under varenummer 90.22.2901. Gebyrkode RR 120 skal benyttes og gebyrsatsen er kr 2,- pr stk.
  • Varenummer 90.22.2901 Røykvarslere, unntatt de som hører under varenummer 85.31.1001. Gebyrkode RR 140 skal benyttes og gebyrsatsen er kr 4,- pr stk.

Gebyret skal deklareres i TVINN.

Nærmere opplysninger om gebyret gis av:

Renas AS, Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo (www.renas.no)

Se mer under avgifter og gebyrer.

Direktoratet vil samtidig gjøre oppmerksom på at vi for framtiden ikke vil sende ut tilsvarende informasjon om endringer i satser og koder i denne form. Informasjonen vil bli gitt i veilederen under «endringskommentarfeltet» på tollvesenets nettside.