Gå til innhold

[Utgått]Returkartong AS - miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for Norsk Returkartong AS sitt retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.
 
Norsk Returkartong AS retursystem gjelder for drikkevareemballasje av kartong.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 72 %. Dette innebærer en avgift på 28 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MA 128, 228, 328 og 428.