Gå til innhold

[Utgått]SAS Braathens AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for SAS AS sitt retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.
 
SAS AS sitt retursystem gjelder for aluminiumsbokser (engangsemballasje).
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 65 %. Dette innebærer en avgift på 35 % av ordinær sats.
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 135, 335 og 435