Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS -miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.
 
Retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i PET (plasttype).
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 % for boks i aluminium og stål og 81 % for engangsemballasje i PET. Dette innebærer en avgift på hhv. 10 % og 19 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 110, 210, 310 og 410 for boks i aluminium og stål og avgiftskodene MP 119, 219, 319 og 419 for engangsemballasje i PET.