Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje- vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for Plastretur sitt retursystem. 
Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009.
 
Retursystemet gjelder for engangsemballasje i plast.
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 73 % for plastemballasje. Dette innebærer en avgift på 27 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 127, 227, 327 og 427 for plastemballasje.