Gå til innhold

[Utgått]Norsk Glassgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje for Norsk Glassgjenvinning AS (NGG AS) sitt retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.
NGGs retursystem gjelder for engangsemballasje av glass.
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 %. Dette innebærer en avgift på 10 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 110, 210, 310 og 410.