Gå til innhold

[Utgått]Ringnes AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 13. juni 2008 fastsatt forventet returandel for drikkevareemballasje i Ringnes AS sitt retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2008 til og med 30. juni 2009.
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er 95 %. Dette innebærer fullt avgiftsfritak.  
 
Ringnes AS retursystem gjelder for ombruksemballasje i glass (restaurantflasker).
Vi gjør oppmerksom på at miljøavgiften deklareres ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for medlemmer av returordningen.
 
Eneste deltaker i ordningen pr. dato, er Ringnes AS.