Gå til innhold

[Utgått]Avgift på utslipp av NOx – ny konto for NOx-avgiften knyttet til petroleumsvirksomheten – endring av avgiftstype.

I hht. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) skal NOx-avgiften knyttet til petroleumsvirksomheten regnskapsføres på egen konto i statsregnskapet.

I den forbindelse er det nødvendig å endre avgiftstype og avgiftsgruppe fra NX 400 til NO 100 for å ivareta opprettelsen av eget kapittel og post for denne avgiften.

Endringen gjelder fra 1. oktober 2007 og avgiftstype/-gruppe NO 100 skal derfor deklareres fra og med 18. oktober 2007, for de registrerte avgiftspliktige dette gjelder for.