Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon – Askim frukt- og bærpresseri AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. juni 2007 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Askim frukt- og bærpresseri AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2007 til og med 30. juni 2008.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 %. Dette innebærer fullt avgiftsfritak.
 
Askim frukt- og bærpresseri AS retursystem gjelder for ombruksflasker av glass.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer av returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass.
 
Da det for tiden ikke finnes andre medlemmer i ordningen, er det kun ovennevnte virksomhet som kan deklarere uten avgift.