Gå til innhold

[Utgått]Widerøes Flyveselskap ASA - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. juni 2007 meddelt direktoratet om at returandelen for drikkevareemballasje for Widerøes Flyveselskap ASAs retursystem er fastsatt til 0 %.
 
SFT har ikke mottatt søknad fra Widerøes Flyveselskap ASA.
 
Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2007 til og med 30. juni 2008.