Gå til innhold

[Utgått]Norsk returkartong - skolemelk -miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. juni 2007 fastsatt ny returandel for drikkevareemballasje for Norsk Returkartong AS retursystem, som gjelder skolemelkordningen.
 
Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2007 til og med 30. juni 2008.
 
Norsk Returkartong AS retursystem gjelder for drikkevareemballasje av kartong.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 93 %. Dette innebærer en avgift på 7 % av ordinær sats. 
 
Vi gjør oppmerksom på at miljøavgiften på skolemelkemballasje deklareres med avgiftskoden MA 407.