Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon – Bryggeriforeningen AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. juni 2007 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Bryggeriforeningens retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2007 til og med 30. juni 2008.

Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 %. Dette innebærer fullt avgiftsfritak.
 
Bryggeriforeningens retursystem gjelder for ombruksflasker i glass og plast.
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass og avgiftskodene MP 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av plast.