Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje – endringar i medlemsoversikta


Plastretur AS har på e-post av 15. august 2007 orientert direktoratet om ein innmelding i retursystemet.
 
Innmelding:
Firmanamn, organisasjonsnummer og adresse er:
• Mblend AS, 988 214 000, postboks 8745 Youngstorget, 0028 Oslo
 
Firma kan deklarere med redusert sats (for tida 68 %). Dette tilsvarar ei avgift på 32 % av ordinær sats. Returdelen gjeld fram til og med 30. juni 2008.
 
Vi gjer merksam på at medlemer i returordninga skal deklarere miljøavgift ved bruk av avgiftskodane MP 132, 232, 332 og 432.

Firmaet får tillating til avgiftsreduksjon frå 1. september 2007.