Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon – Norsk Glassgjenvinning AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 12. juni 2007 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Glassgjenvinning AS (NGG) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2007 til og med 30. juni 2008.
 
NGGs retursystem gjelder for engangsemballasje av glass.
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 %. Dette innebærer en avgift på 10 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 110, 210, 310 og 410.