Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - endringar i medlemsoversikta

Norsk Resirk AS har på e-post av 15. januar 2008 orientert direktoratet om ein innmelding og ein utmelding frå retursystemet.

Innmelding:
Firmanamn, organisasjonsnummer og adresse er:
 
  • Mikropartner AS, 990 254 559, postboks 296 Skøyen, 0213 Oslo
 
Utmelding:
Firmanamn, organisasjonsnummer og adresse er:
 
  • Norwegian Water Group AS, 989 471 716, Stortingsgt. 22, 0161 Oslo
 
Firma kan deklarere med redusert sats for boks i aluminium og stål (for tida 92 %) og eingongsemballasje PET (for tida 82 %). Dette tilsvarar ei avgift på høvesvis 8 % og 18 % av ordinær sats.
 
Vi gjer merksam på at medlemer i returordninga skal deklarere miljøavgift ved bruk av avgiftskodane MB 108, 208, 308 og 408 for boks og kodane MP 118, 218, 318 og 418 for PET.
 
Firma får tillating til avgiftsreduksjon frå 1. februar 2008.