Gå til innhold

[Utgått]Ny tilleggskode for forbruksavgift på elektrisk kraft

Ved fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft levert til skinnegående transportmiddel og trolleybuss, skal ny tilleggskode 61 benyttes i avgiftsoppgaven og i AFS.

Tilleggskode 61 trer i stedet for tilleggskode 68, ettersom denne tidligere har vært i bruk i forbindelse med et annet fritak.