Gå til innhold

[Utgått]Prosedyrekoder ved gjeninnførsel etter bearbeiding eller reparasjon

Etter en vurdering har vi funnet det hensiktsmessig å endre teksten for prosedyrekoder som gjelder gjeninnførsel etter bearbeiding eller reparasjon da vi ser at gjeldende tekst kan falle uheldig ut både av statistikkhensyn, og for kunders oppfatning av et enhetlig regelverk.

Nye tekster til prosedyrekodene 63, 64 og 65 vil være:
 
63 Varer som gjeninnføres etter reparasjon i utlandet iht tib § 17 og/eller merverdiavgiftsloven § 62, 3. ledd, og som tidligere er utført under prosedyrekode 22.

64 Varer, andre enn tekstiler, som gjeninnføres etter bearbeiding/foredling i utlandet iht tib § 17 og/eller merverdiavgiftsloven § 62, 3. ledd, og som tidligere er utført under prosedyrekode 21.

65 Tekstiler som gjeninnføres etter bearbeiding/foredling i utlandet iht tib § 17 og/eller merverdiavgiftsloven § 62, 3. ledd, og som tidligere er utført under prosedyrekode 23.

Innførselsveilederen på www.toll.no vil bli oppdatert med gjeldende tekst.