Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - kjøretøy som skal ha avgiften beregnet etter CO2-utslipp

Kjøretøy som skal betale avgift etter CO2-utslipp
Toll- og avgiftsdirektoratet ber om at følgende legges til grunn ved beregning av engangsavgiften fra 1. januar 2007. 
 
Forhåndsberegning av avgiften
 
I forbindelse med enkeltgodkjenning (forhåndsgodkjenning) av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2  på kjøretøy hvor slik informasjon finnes. Tollvesenet må i henhold til tabellen under avgjøre om kjøretøyet skal avgiftsberegnes med CO2.
 
Bruktimporterte kjøretøy må være godkjent før avgiftsberegningen hos Tollvesenet kan finne sted. CO2-utslippet finner en ved å slå opp i Autosys på oppslagsbilde 66 (godkjenningsregisteret).
 
Følgende kjøretøy skal ved første gangs registrering i Norge i 2007 betale avgift etter CO2-utslipp
  

Kjøretøy kode

Egenvekt

Tillatt totalvekt

Dato for første gang registrering

101 (personbil)

-

2500 kg og mindre

1. januar 2001 eller senere

101 (personbil)

-

over 2500 kg

1. januar 2002 eller senere

314 (Varebil kl.1)

1205 kg og mindre

-

1. januar 2006 eller senere

315 (Varebil kl 2)

1205 kg og mindre

-

1. januar 2006 eller senere


I forbindelse med enkeltgodkjenningen hos Statens vegvesen vil kjøretøykodene bli registrert i Autosys, jf. tabellen over.
 
Endring av motorvogners avgiftsmessig status
 
Når et kjøretøy endrer avgiftsmessig status til personbil, skal kjøretøyet tilfredsstille de krav til personbil (opplysning om CO2) som gjaldt for personbiler da kjøretøyet ble registrert første gang
(f. eks. som varebil kl. 2). 
 
Som eksempel:
 
Varebil kl. 2 første gangs registrert 5. januar 1999, som i 2007 skal avgiftsmessig statusendres til personbil skal betale avgift etter slagvolum og ikke etter CO2 – utslipp.
 
Er kjøretøyet derimot registrert som varebil kl. 2 den 5. januar 2003, skal det betales avgift etter CO2 – utslipp.
 
For at Tollvesenet skal kunne beregne avgiften, må eieren først dokumentere kjøretøyets CO2 - utslipp overfor Statens vegvesen. Opplysningen legges inn i Autosys. Først når dette er gjort, kan avgiften beregnes.