Gå til innhold

[Utgått]Avgift på sluttbehandling av avfall - anlegg som kun brenner avgiftsfritt avfall - generell dispensasjon

Feil i Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall 2007
Ved en feil har avgiftsfritaket for forbrenning av avfall i anlegg som bare brenner avgiftsfritt avfall, falt bort. Dette har ikke vært hensikten. Anlegg som kun brenner avfall som nevnt i avgiftsvedtaket § 4 første ledd og som av den grunn ikke har vært registrert for sluttbehandlingsavgiften, vil fortsatt være fritatt for avgift.
 
Fram til nytt avgiftsvedtak kan fattes, gis det herved en generell dispensasjon fra avgiftsplikten for de forbrenningsanleggene som bare brenner slikt avfall som nevnt i avgiftsvedtaket § 4 første ledd.