Gå til innhold

[Utgått]Tollkvoter for 2007 - Pos.06.02

I henhold til den bilaterale avtalen om enkelte landbruksvarer mellom EF og Norge som ble inngått i forbindelse med EØS-avtalen, gis det tollfritak for bestemte mengder (importverdier) av enkelte vareslag under kapittel 6 i tolltariffen for varer som har opprinnelse i Det Europeiske Fellesskap (EF)
Ledig tollkvoter for 2007:
I medhold av forskrift om tollkvoter av 28. april 1993 kan følgende varer søkes innført tollfritt fra EU når det kan dokumenteres at varene er opprinnelsesprodukter i samsvar med opprinnelsesreglene i brevvekslingen mellom Norge og Det Europeiske Fellesskap om visse ordninger fra landbrukssektoren nevnt over:
 

KVOTEKODE: T010107B
Vareslag: Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier.
Periode: f.o.m. 2007.04.01 t.o.m. 2007.12.31
Kvoten er oppbrukt - pr. 08.08.2007 

Mengde: 2.000.000 NOK
Tolltariffnummer:
06.02.1010
06.02.1021
06.02.1022
06.02.1023
06.02.1024
06.02.1029


KVOTEKODE: T010207B

Vareslag: Stueasalea (Azalea indica)
Periode: f.o.m. 2007.03.01 t.o.m. 2007.12.31
Mengde: 10.000.000 NOK
Tolltariffnummer:
06.02.3011
06.02.3012
06.02.3013


KVOTEKODE: T010307A
Vareslag: Blomstrende potteplanter.
Periode: f.o.m. 2007.01.01 t.o.m. (2007.12.31)

Kvoten er oppbrukt - pr. 30.05.2007 
Mengde: 8.000.000 NOK
Tolltariffnummer:
06.02.9064
06.02.9065 

unntatt:
- Begonia elatior,
- Campanula,
- Chrysanthemum,
- Euphoribia pulcherrima,
- Hibiscus,
-Alanchoe,
- Pelargonium,
- Primula
- Sant Paulia .


KVOTEKODE: T010407A
Vareslag: Grønne potteplanter.
Periode: f.o.m. 2007.01.01 t.o.m. 2007.12.31
Mengde: 4.000.000 NOK
Tolltariffnummer: 06.02.9061


KVOTEKODE: T010507A
Vareslag: Gress i ruller.
Periode: f.o.m. 2007.01.01 t.o.m. 2007.12.31
Mengde: 4.000.000 NOK
Tolltariffnummer: 06.02.9071


Tollkvotene tildeles automatisk ved deklarering i TVINN-systemet.
Dersom importør/deklarant ønsker å benytte tollkvotesystemet, skal følgende koder angis ved deklarering i TVINN:
- Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"
- Rubrikk 36 (opprinnelse): "B"
- Rubrikk 44: "KVT" + kvotekode (Eks.: KVT T010167).


Når tollkvoten er nyttet fullt ut, vil systemet automatisk stenge den aktuelle tollkvoten. Ved bruk av foreløpig deklarasjon (FO) i TVINN, vil tollkvote først kunne tildeles i det fullstendig deklarasjon er akseptert av TVINN-systemet. ''
Dersom den aktuelle tollkvoten i mellomtiden er nyttet fullt ut, vil den preferansetollsats som gjaldt på innførselstidspunkter komme til anvendelse.
Kunngjøring om opphør av tollkvote vil bli lagt inn i på Tollvesenets hjemmesider på INTERNETT.