Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - obligatorisk enkeltgodkjenning

Prosedyrer ved enkeltgodkjenning av kjøretøy
Det gjøres følgende endringer i Finansdepartementets forskrift 19. mars 2001 om engangsavgift på motorvogner m.m.:
 
§ 1-4 nytt første ledd annet punktum skal lyde:
 
Bruktimporterte motorvogner som skal førstegangsregistreres her i landet, må være enkeltgodkjent av Statens vegvesen før beregning av engangsavgift kan skje.
 
§ 1-4 nåværende første ledd annet punktum blir tredje punktum.
 
Dette innebærer at det blir obligatorisk å enkeltgodkjenne bruktimporterte kjøretøy før avgiften beregnes. Endringen medfører at de nødvendige grunnlagsdata allerede ligger i Autosys når avgiften forhåndsberegnes.  Kjøretøyene skal være fortollet (betalt merverdiavgift) før enkeltgodkjenningen. Det er ikke lenger nødvendig for tollvesenet å påføre avgiftsgrunnlagene på Blankett NA-00221 for disse kjøretøyene.
 
Prosedyrene som skal følges vil bli inntatt i rutinebeskrivelsene ”engangsavgift- helhetlige rutiner for tollvesenet og trafikkstasjonene”.