Gå til innhold

[Utgått]Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv – avgiftskoder på sirup fra 1. januar 2007

I hht. Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. § 1 bokstav b, skal det betales avgift på sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener og lignende, pr. liter salgsvare med kr. 9,99.

Ved deklarering av avgift, skal det på avgiftsoppgaven (RD-0007) benyttes avgiftstype KF og KH samt avgiftsgruppe 810 for tilsatt sukker og 820 for tilsatt kunstig søtstoff. Dette betyr at KF 800 og KH 800 ikke lenger skal benyttes.

Vi beklager dette medarbeid dette medfører for de avgiftspliktige.