Gå til innhold

[Utgått]CO2- avgift - refundert for lite avgift

Toll- og avgiftsdirektoratet er gjort kjent med at feil avgiftssats har ligget i avgiftsfastsettelsessystemet (AFS) for refusjon av CO2-avgift til treforedlingsindustrien og fiskemelindustrien fra 1. januar 2007. Dette er nå rettet opp, og korrekt sats ligger i AFS fom 1. februar 2007.

Dette gjelder for avgiftstype CM og avgiftsgruppene 112 og 114.
CM 113 (for sildemelindustrien) ligger i AFS med riktig sats fra 1. januar 2007

I de tilfeller hvor Tollvesenet har refundert for lite avgift for perioden 1. januar til 31. januar 2007, ber direktoratet om at tollregionene foretar rettelsen for de det gjelder og at dette blir foretatt ved neste termin, dvs. i avgiftsoppgaven som forfaller til betaling 18. mars 2007.
 
Direktoratet beklager det merarbeid dette påfører de berørte.