Gå til innhold

[Utgått]NOx-avgift – dispensasjon fra renteplikt for virksomheter som betalte første terminbeløp før 1. mai 2007

Toll- og avgiftsdirektoratet gir dispensasjon fra plikten til å betale renter for NOx-avgiftspliktige virksomheter som betalte første terminbeløp før 1. mai 2007, jf. Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx § 5.
Toll- og avgiftsdirektoratet gir med dette dispensasjon fra plikten til å betale renter av for sent innbetalt avgift på NOx-utslipp for virksomheter som betalte første terminbeløp før 1. mai 2007, jf. Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx § 5. Etter forskrift om særavgifter § 6-4 (1) skal det betales renter av avgift som ikke er betalt i rett tid.
 
Bakgrunnen for dispensasjonen er at tollregionene avventet enkelte avklaringer av regelverket for NOx-avgift i forkant av fristen for første avgiftsinnbetaling. Avklaringene ble gjort så vidt sent at flere avgiftspliktige virksomheter ikke fikk betalt avgiften innen forfallsdato. Virksomhetene kan derfor ikke selv lastes for å ha betalt for sent i disse tilfellene.
 
Direktoratet har av tollregionene blitt gjort oppmerksom på at flere virksomheter betalte første terminbeløp kort tid etter første forfallsdato 18. april 2007. Det gis derfor dispensasjon fra plikten til å betale renter for alle avgiftspliktige virksomheter som betalte første terminbeløp før 1. mai 2007. Virksomheter som betaler eller har betalt første terminbeløp etter 1. mai 2007 vil bli renteberegnet fra forfallsdato 18. april 2007.