Gå til innhold

[Utgått]Widerøes flyveselskap ASA - miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten

Direktoratet er ved e-post av 22. januar 2007 fra Widerøes Flyveselskap ASA, orientert om en innmelding (fire avdelinger) i retursystemet.

Innmelding
Firmaets navn - avdeling, organisasjonsnummer og adresser:
  • Select Service Partner - Tromsø, 837 657 652, postboks 2081, 9266 Tromsø,
  • Select Service Partner - Bodø, 837 657 652, postboks 419, 8001 Bodø,
  • Select Service Partner - Torp, 837 657 652, Hangarveien 3E, 3241 Sandefjord,
  • Select Service Partner ¬- Oslo, 837 657 652, c/o Widerøe`s Flyveselskap AS, Roald Amundsensvei, 2061 Gardermoen
Firmaet kan deklarere med redusert sats (for tiden 40 %). Dette tilsvarer en avgift på 60 % av ordinær sats.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MB 160, 260, 360 og 460.
Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. mars 2007.