Gå til innhold

[Utgått]Transittering - Nye motverdier i nasjonal valuta av 1 EUR fra 01.01.07.

Bruk av Enkelgarantiblanketter ved transittering av varer - nye motverdier i nasjonal valuta a 1 EURO, gjeldende fra 1. januar 2007.
EU´s valutaenhet «EURO» blir blant annet benyttet i forbindelse med fastsettelsen av garantibeløpet for Enkelgarantiblanketter anvendt i henhold til EF/EFTAs Felles Transitteringssystem.
 
Den Europeiske regneenhets motverdi i nasjonale satser, blir beregnet på grunnlag av valutakurser gjeldende første arbeidsdag i oktober, og får virkning fra 1. januar påfølgende år.
 
FØLGENDE MOTVERDIER AV 1 EURO GJELDER FOR 2007:
 
Danske Kroner     7,4572
Britiske pund sterling    0,6779
Svenske Kroner     9,3317
Sveitsiske Franc     1,5841
Islandske Kroner     89,07
Norske Kroner     8,2644
Kypriotiske Pund     0,5767
Tsjekkiske Koruna    28,288
Estlandske Kroon     15,6466
Ungarske Forinter     275,00
Lituenske Litas     3,4528
Latvisk Lat      0,6960
Maltesisk Lire     0,4293
Polske Zloty      3,9608
Slovenske Tolar     239,58
Slovakiske Koruna    37,385
Rumenske Leu     3,5356
 
For Norges vedkommende innebærer dette i praksis at en Enkelgarantiblankett (EURO 7000) utstedt her i landet tilsvarer et garantibeløp på NOK 57.850,-