Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – presisering av rundskriv datert 16. juni 2006 – Norsk Resirk AS

Statens forurensningstilsyn (SFT) har fastsatt returandel for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007 – jf vårt rundskriv datert 16. juni 2006.

Direktoratet vil presisere at retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i PET.
 
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 92 % for boks i aluminium og stål og 82 % for engangsemballasje i PET. Dette innebærer en avgift på hhv. 8 % og 18 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 108, 208, 308 og 408 for boks i aluminium og stål og avgiftskodene MP 118, 218, 318 og 418 for engangsemballasje i PET.