Gå til innhold

[Utgått]Bulgaria utestenges fra TIR-ordningen

Toll- og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at Bulgaria utestenges fra å benytte TIR-ordningen, med virkning fra 15. juli 2006, kl. 24.00 GMT-tid (norsk tid: 16. juli 2006, kl. 02:00).

På grunn av bulgarske myndigheters tolkning av TIR-konvensjonens regelverk, vil ikke det internasjonale forsikringsselskapet lenger stille garanti for TIR-forsendelser innen Bulgaria. For å opprettholde TIR-ordningen for de andre avtalepartene til TIR-konvensjonen, har IRU derfor besluttet at den garanterende organisasjonen i Bulgaria AEBTRI, fra denne dato ikke lenger er autorisert til å utstede TIR-carneter.
 
Dette får følgende konsekvenser:
- TIR-carneter utstedt i Bulgaria seinere enn kl. 24:00 GMT-tid den 15. juli 2006, er ugyldige. TIR-carneter utstedt i Bulgaria og som er startet opp, dvs. autorisert av tollmyndighetene, før dette tidspunktet er imidlertid gyldige frem til bestemmelsestollsted.
- Transportører som benytter kjøretøyer som er registrerte i Bulgaria kan ikke transportere varer på TIR-carnet, verken i Bulgaria eller andre land.
- TIR-transporter til eller gjennom Bulgaria er ikke tillatt, da disse ikke lenger vil være dekket av garantiordningen. 

Det presiseres at det ikke er noen endringer for TIR-transporter mellom andre land tilsluttet TIR-konvensjonen.