Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten

Direktoratet er ved e-post av 15. november 2006 fra Plastretur AS, orientert om en innmelding i retursystemet.
Innmelding:
Firmaenes navn, organisasjonsnummer og adresser:
• Flow Bev AS, 983 559 115, postboks 259 Skøyen, 0213 Oslo
Medlemmene kan deklarere med redusert sats (for tiden 50 %). Dette tilsvarer en avgift på 50 % av ordinær sats. Returandelen gjelder fram til og med 30. juni 2007.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmene i Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 150, 250, 350 og 450.
Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. desember 2006.