Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten

Direktoratet er ved e-post av 16. oktober 2006 fra Plastretur AS, orientert om en innmelding og to utmeldinger i retursystemet.
Innmelding:
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:
• Mills DA, 945 288 140, postboks 4644 Sofienberg, 0506 Oslo
Medlemmene kan deklarere med redusert sats (for tiden 50 %). Dette tilsvarer en avgift på 50 % av ordinær sats. Returandelen gjelder fram til og med 30. juni 2007.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmene i Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 150, 250, 350 og 450.
Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. november 2006.
Utmeldinger
Firmaenes navn, organisasjonsnummer og adresser:
• Multibrands Norge AS, 981 919 947, Fernanda Nissensgt. 3, 0484 Oslo
• QZ Promotions AS, 988 769 894, Fred Olsensgt. 3 B, 0152 Oslo