Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje – endringer i medlemsoversikten

Direktoratet er ved e-post av 10. mars 2006 fra Norsk Resirk AS, orientert om en innmelding i retursystemet.
Innmelding
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresser er:
• Panther Trading Norge AS, 990 128 898, Rødgate 21, 3048 Drammen
Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 92 %) og PET (for tiden
82 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 8 % og 18 % av ordinær sats.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 108, 208, 308 og 408 for boks og kodene MP 118, 218, 318 og 418 for PET.
Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. oktober 2006.