Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – endringer i medlemsoversikten - Norsk Returkartong AS

Direktoratet er ved e-post  14. juli 2006 fra Norsk Returkartong AS, orientert om to nye medlemmer i retursystemet.
 
Nye medlemmer:
Firmaenes navn, organisasjonsnummer og adresse:
Best Buy International AS, org. nr. 976509544,  Hoffsvn 70 C, 0377  Oslo
Brand Partners AS, org. nr. 974212870, Postboks 386 Skøyen, 0213  Oslo.

Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. august 2006.