Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 fastsatt ny returandel for drikkevareemballasje for Norsk Resirk AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007.
Retursystemet gjelder for bokser i aluminium og stål, samt engangsemballasje i plast.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 92 % for boks og 82 % for plastemballasje. Dette innebærer en avgift på hhv. 8 % og 18 % av ordinær sats.  
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MB 108, 208, 308 og 408 for boks og avgiftskodene MP 118, 218, 318 og 418 for plast.