Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS - miljøavgift på drikkevareemballasje- vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 fastsatt ny returandel for drikkevareemballasje for Plastretur sitt retursystem. 
Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007.
Retursystemet gjelder for engangsemballasje i plast.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 50 %  for plastemballasje. Dette innebærer en avgift på 50 % av ordinær sats.  
Vi gjør oppmerksom på at Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 150, 250, 350 og 450 for plastemballasje.