Gå til innhold

[Utgått]Ringnes AS - miljøavgift på drikkevareemballsje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 3. mai 2005 forlenget returandelen for drikkevareemballasje i Ringnes AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med  30. juni 2007.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er større enn 95 %. Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.  
Ringnes AS retursystem gjelder for ombruksemballasje i glass (restaurantflasker).
Vi gjør oppmerksom på at miljøavgiften deklareres ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for medlemmer av returordningen.
 
Eneste deltaker i ordningen pr. dato, er Ringnes AS.