Gå til innhold

[Utgått]Norsk Returkartong AS - miljøavgift på drikkevareemballasje – vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 fastsatt ny returandel generelt for all skolemelkemballasjen hos medlemmer av Norsk Returkartong AS til 90 %.
Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007.
 
Vi gjør oppmerksom på at miljøavgiften på skolemelkemballasje deklareres med avgiftskoden   MA 410.