Gå til innhold

[Utgått]Norsk Returkartong AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Returkartong AS retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007.
Norsk Returkartong AS retursystem gjelder for drikkevareemballasje av kartong.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 65 %. Dette innebærer en avgift på 35 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MA 135, 235, 335 og 435.