Gå til innhold

[Utgått]Norsk Glassgjenvinning AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Norsk Glassgjenvining AS (NGG) retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007.
NGGs retursystem gjelder for engangsemballasje av glass.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 90 %. Dette innebærer fortsatt en avgift på 10 % av ordinær sats.  
 
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 110, 210, 310 og 410.