Gå til innhold

[Utgått]Bryggeriforeningen - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for Bryggeriforeningens retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juni 2007.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 % (som forrige periode). Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.
Bryggeriforeningens retursystem gjelder for ombruksflasker i glass og plast.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass og avgiftskodene
MP 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av plast.