Gå til innhold

[Utgått]And/s Askim frukt- og bærpresseri BA- miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om avgiftsreduksjon

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 6. juni 2006 forlenget returandelen for drikkevareemballasje for And/s Askim frukt- og bærpresseri BA retursystem. Vedtaket gjelder for perioden 1. juli 2006 til og med 30. juli 2007.
Returandelen som ligger til grunn for avgiftsreduksjonen i angjeldende periode, er fastsatt til 95 % (som forrige periode). Dette innebærer fortsatt fullt avgiftsfritak.
And/s Askim Frukt- og bærpresseri BA retursystem gjelder for ombruksflasker av glass.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmer av returordningen skal deklarere miljøavgiften ved bruk av avgiftskodene MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glass.
Da det for tiden ikke finnes medlemmer i ordningen, er det kun ovennevnte virksomhet som kan deklarere uten avgift.