Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje - endringer i medlemsoversikten - Plastretur AS

Direktoratet er ved e-post av 18. april 2006 fra Plastretur AS, orientert om en innmelding i retursystemet.

Innmelding:
Firmaets navn, organisasjonsnummer og adresse:
• Q-Meieriene AS avd. Gausmeieriet og Jæren Gardsmeieri, 982 423 767, postboks 7360,    5020 Berge

Medlemmene kan deklarere med redusert sats (for tiden 40 %). Dette tilsvarer en avgift på 60 % av ordinær sats. Returandelen gjelder fram til og med 31. mai 2006. 
Vi gjør oppmerksom på at Plastretur AS skal deklarere redusert miljøavgift ved bruk av avgiftskodene MP 160, 260, 360 og 460.
Firmaenes tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. mai 2006.