Gå til innhold

[Utgått]Miljøavgift på drikkevareemballasje – endringer i medlemsoversikten - Norsk Resirk AS

Direktoratet er ved e-post av 10. mars 2006 fra Norsk Resirk AS, orientert om tre innmeldinger i retursystemet.
Innmeldinger
Firmaenes navn, organisasjonsnummer og adresser er:
• Norwegian Water Group Corp. AS, 989 471 716, Stortingsgt. 22, 0161 Oslo
• Fema Foods AS, 987 693 126, Spotnesvn. 38, 4645 Nodeland
• Cembo Produtction DA, 987 931 582, Grunersgt. 6, 0552 Oslo
Firmaet kan deklarere med redusert sats for boks (for tiden 93 %) og PET (for tiden
80 %). Dette tilsvarer en avgift på hhv. 7 % og 20 % av ordinær sats (for tiden hhv. kr 0,31 og 0,53 pr. stk.).
Firmaets tillatelse til avgiftsreduksjon gjelder fra 1. april 2006.